Ως φορέας απονομής και ελέγχου του ελληνικού σήματος στο ζύθο ορίζεται το Γενικό Χημείο του Κράτους

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος διενεργεί δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 31 Αυγούστου για τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος στα προϊόντα ζυθοποιίας.

Ειδικότερα, προκειμένου να επιτρέπεται η απονομή και χρήση του ελληνικού σήματος σε προϊόντα ζύθου θα πρέπει:

  • να παρασκευάζονται, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που λαμβάνουν χώρα στο ζυθοποιείο, και να εμφιαλώνεται, εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας από εγκεκριμένους ζυθοποιούς,
  • να μην παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 2963/1922 (Α’ 134),της υπ. αρ. 1100/31.12.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» (καθώς και του κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ .

Ως φορέας απονομής και ελέγχου του ελληνικού σήματος στο ζύθο ορίζεται το Γενικό Χημείο του Κράτους. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για την απονομή του σήματος έχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης: Peloponnese Beer Festival 2022: Κερνάει δροσερές μπύρες από 5 έως 7 Αυγούστου στην Καλαμάτα