Ιδιοκτησία
DGC MEDIA MON. IKE

Διευθυντής Σύνταξης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ
[email protected]

Αρχισυντάκτρια
ΑΜΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
[email protected]

Συντακτική ομάδα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΕΛΙΔΩΝΗ
[email protected]

ΡΟΜΙΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
[email protected]

ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
[email protected]

ΑΛΙΚΗ ΤΑΜΠΟΥ
[email protected]

Νομική Σύμβουλος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Οικονομικός Σύμβουλος
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΙΑΡΗΣ

Υποδοχή διαφήμισης
Γιώτα Δελημιχαλάκη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210-6221365 και 6932-906434

close menu