Ο τζίρος των καταστημάτων του κέντρου της Αθήνας επλήγη ανεπανόρθωτα από την Πανδημία.

 
 
Ο Εμπορικός σύλλογος Αθηνών, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για την χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2022, που άρχισε τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και λήγει τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. Στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η έρευνα αυτή τέθηκε υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιστημονική
επιμέλεια του καθηγητή Γ. Μπάλτα, Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ.
Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο:
 • Τη σύγκριση του τζίρου των καταστημάτων της Αθήνας και των περιφερειακών αγορών, που πραγματοποιήθηκε κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2022, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, που ήταν οι τελευταίες εκπτώσεις που διεξήχθησαν προ πανδημίας. υπό κανονικές συνθήκες.
 •  Να καταγράψει την υποκειμενική γνώμη των ερωτηθέντων, αξιολογώντας τις προσδοκίες τους για το επόμενο εξάμηνο.
 •  Τη διερεύνηση της γνώμης του εμπορικού κόσμου για τον θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων.
 •  Την καταγραφή του επιπέδου αστυνόμευσης και ασφάλειας των εμπορικών περιοχών, σε σύγκριση με την προ πανδημίας εποχή.
 Διαδικασία:
 • Η διενέργεια αυτού του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από  την Τετάρτη 23 έως και το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022, με αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας προς απάντηση στα μέλη μας, με επιτόπια προσέγγιση των επιχειρηματιών στα καταστήματα τους καθώς και με τηλεφωνική επικοινωνία.
 •  Σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν οι κανόνες ηθικής δεοντολογίας καθώς υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό του ερωτηματολογίου. Επίσης τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 •  Το δείγμα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικό και εντυπωσιακά μεγάλο καθώς αποτελείται από 412 σημεία πώλησης.
Τα καταστήματα του δείγματος κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
68,7% Καταστήματα Ένδυσης – Υπόδησης – Αξεσουάρ – Αθλητικών ειδών
7,5% Καταστήματα Ειδών δώρων – Ειδών οικιακής χρήσης:
5,6% Καταστήματα Κοσμημάτων – Ρολογιών – Μπιζού
3,4% Καταστήματα Υφασμάτων – Λευκών Ειδών
5,1% Καταστήματα Οπτικών
9,7 % Καταστήματα Διαφόρων Ειδών (Καλλυντικά, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, βιβλιοπωλεία κλπ)Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις κάτωθι περιοχές:
 • Κέντρο Αθήνας, που συμπεριλαμβάνει:
 • Περιφερειακές Αγορές του Δ. Αθηναίων:
 • Εμπορικές περιοχές εκτός Δ. Αθηναίων:
Το δείγμα περιλαμβάνει αυτοαπασχολούμενους, μικρές, μεσαίες και μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, στις περιφερειακές αγορές και σε όλα τα εμπορικά κέντρα (Malls).
 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας
Καλύτερο τζίρο από 51% και άνω είχε το ………..………..……0,0%
Καλύτερο τζίρο από 26-50% είχε το ………………………..….. 0,2%
Καλύτερο τζίρο από 11-25% είχε το …………………..…..…… 1,5%
Καλύτερο τζίρο έως και 10% είχε το ……………………….…… 2,9%
Ίδιο τζίρο, είχε το  …………………………….………………..….6,3%
Χειρότερο τζίρο έως και 10% είχε το ……….… ………………. 8,3%
Χειρότερο τζίρο από 11-25% είχε το ………………………..….21,6%
Χειρότερο τζίρο από 26-50% είχε το ………………….……… 39,8%
Χειρότερο τζίρο από 51% και άνω είχε το ….….……….……..17,5%
Δεν ξέρω δεν απαντώ, απάντησε το  …………….……………. 1,9%
 
καλύτερο τζίρο δήλωσε το ……..….. 4,6%
ίδιο τζίρο δήλωσε το….……….…….. 6,3%
χειρότερο τζίρο δήλωσε το……..… 87,2%
 
ΟΙ προσδοκίες για την πορεία των πωλήσεων το επόμενο εξάμηνο αποτυπώνονται ως εξής:
31,3% των ερωτηθέντων απάντησαν πως θα αυξηθούν
15,8% των ερωτηθέντων απάντησαν πως θα παραμείνουν σταθερές
30,3% των ερωτηθέντων απάντησαν πως θα μειωθούν
22,6% των ερωτηθέντων απάντησαν πως δεν ξέρουν /δεν απαντούν
 
18,9% των ερωτηθέντων συμφωνούν με τη διατήρηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων
70,1% των ερωτηθέντων ζητούν την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων
10,9% των ερωτηθέντων απάντησαν πως δεν ξέρουν /δεν απαντούν
*Το συνολικό αποτέλεσμα επηρεάζεται από την στρογγυλοποίηση των δεκαδικών από το σύστημα υπολογισμού.
 
Σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο, το
0,5% δήλωσε ότι το η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, βελτιώθηκε πολύ
5,3% δήλωσε ότι το η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, βελτιώθηκε
44,9% δήλωσε ότι το η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, παραμένει ίδιο
29,6% δήλωσε ότι το η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, επιδεινώθηκε
19,2% δήλωσε ότι το η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, επιδεινώθηκε πολύ
0,5% Δεν απάντησαν στο ερώτημα
 
Δήλωσε ότι η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή είναι βελτιωμένο το ….. 5,8%
Δήλωσε ότι η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, παραμένει ίδιο το ……44,9%
Δήλωσε ότι η αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή είναι χειρότερο το ….. 48,8
 
Η σύγκριση έγινε με τον τζίρο της εκπτωτικής περιόδου του 2020, γιατί ήταν η τελευταία
περίοδος χειμερινών εκπτώσεων που διεξήχθησαν υπό κανονικές συνθήκες.
 • Επισημαίνουμε και την αρνητική συμβολή των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Αττική, που συνέτειναν περαιτέρω στην ήδη επιβαρυμένη αγορά.
 • Τα αποτελέσματα από την έρευνα για τις πωλήσεις του 2022 σε σύγκριση με αυτές του 2020 είναι αποκαρδιωτικά και αποτυπώνουν έντονα την κατάσταση ανασφάλειας που επικρατεί στην αγορά, που το διεθνές περιβάλλον, η έλλειψη ρευστότητας, η άνοδος του κόστους ενέργειας και μεταφορών σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία 87,2% δήλωσε ότι το 2022 είχε χειρότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, ενώ ένα ισχνό ποσοστό του 10,9% δήλωσε καλύτερο ή ίδιο τζίρο.
 •  Η πλειοψηφία των καταστημάτων του δείγματος 7 στις 10, ανήκουν στην κατηγορία Ένδυση -Υπόδηση – Αξεσουάρ – Αθλητικά είδη που έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην εκπτωτική περίοδο.
 • 6 στα 10 σημεία πώλησης του δείγματος, λειτουργού στα όρια του Δ. Αθηναίων.
 •  Ειδικά ο τζίρος των καταστημάτων του κέντρου της Αθήνας επλήγη ανεπανόρθωτα από την έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον και η επισκεψιμότητα των καταναλωτών με τα ΜΜΜ είναι πολύ μικρή, για το λόγο αυτό η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει μεσοσταθμικά μεγαλύτερη πτώση τζίρου στο κέντρο σε σχέση με τις αγορές εκτός Δ. Αθηναίων.
 • Παρόλη την αποκλιμάκωση των μέτρων κατά του covid 19, η περιρρέουσα παγκόσμια κατάσταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το εγγύς μέλλον. Οι απαντήσεις που αναφέρονται στις προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο είναι μοιρασμένες, 1 στους 3 δηλώνει αισιόδοξος και αντίστοιχα στην ίδια αναλογία οι ερωτηθέντες δηλώνουν απαισιόδοξοι. Η αβεβαιότητα γίνεται ολοφάνερη από το 22,6% που δήλωσε πως δεν μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση και μας ενημέρωναν ότι αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμα και τις αγορές τους.
 •  Είναι ολοφάνερο για πολλοστή φορά ότι η πλειοψηφία της αγοράς 7 στους 10 ζητά την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ενώ μόνο 18,9% θέλει να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς.
 • Τέλος φαίνεται ότι το επίπεδο της αστυνόμευσης και το αίσθημα ασφάλειας των επιχειρηματιών απέχει πολύ από την κατάσταση που επικρατούσε στη προ πανδημίας εποχή. Η ανασφάλεια δείχνει να είναι εντονότερη στις περιοχές του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, είναι λιγότερο έντονη στις συνοικιακές αγορές και ανεπαίσθητη στις αγορές εκτός του Δ. Αθηναίων.

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις