Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2019-2023 δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κάνουν την δήλωσή τους έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου αφορά ενωσιακή συμμετοχή 50% των επιλέξιμων δαπανών και εθνική χρηματοδοτική συμμετοχή, ενώ αιτήματα στήριξης μπορούν να υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου.

Στόχοι του προγράμματος «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες», στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος στήριξης του αμπελοοινικού τομέα είναι:

α) το άνοιγμα των αγορών νέων τρίτων χωρών για τους Ελληνικούς οίνους,

β) η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής,

γ) η βελτίωση της εικόνας των Ελληνικών οίνων μέσω της ενημέρωσης για την διαφορετικότητα τους και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των αντίστοιχων προϊόντων τρίτων χωρών,

δ) η επανατοποθέτηση των Ελληνικών οίνων σε υψηλότερα τμήματα των αγορών που αφορούν ιδίως σε ομάδες που ανήκουν σε υψηλότερα τμήματα αγοραστικής δύναμης,

ε) η αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων και

στ) η αύξηση των εξαγωγών σε όγκο και αξία των Ελληνικών οίνων για τις επιλεγείσες χώρες στόχους

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και τα αιτήματα στήριξης θα αφορούν το οικονομικό έτος 2022-2023 με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των δράσεων των εγκεκριμένων προγραμμάτων την 31η Αυγούστου 2023.

Διαβάστε επίσης: 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής – Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις