Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Πράσινος Αγροτουρισμός” μετατίθενται για την 12η Ιουλίου 2022. Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είχε μετατεθεί ακόμα μία φορά, για τις 5 Ιουλίου 2022.  Η πρώτη μετάθεση είχε γίνει προκειμένου να δοθεί στους δυνητικούς δικαιούχους μεγαλύτερος χρόνος για το σχεδιασμό της επενδυτικής τους πρότασης και την κατάθεση άρτιου φακέλου υποψηφιότητας

Συγκεκριμένα, Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως φορέα υλοποίησης της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα, που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι για το υποέργο Πράσινος Αγροτουρισμός μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής για τις αιτήσεις ενίσχυσης για την 12η Ιουλίου 2022 ώρα 12:00.

Πράσινος Αγροτουρισμός αιτήσεις

pixabay

Ο στόχος του προγράμματος “Πράσινος Αγροτουρισμός”

Όπως είχε γράψει και το foodlife.gr, στόχος του προγράμματος “Πράσινος Αγροτουρισμός”, είναι η αύξηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών τομέων, η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού τουρισμού και η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, θα υλοποιηθεί το υποέργο «Πράσινος Αγροτουρισμός».

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.