Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την υποστήριξη για την προώθηση βιώσιμων αγροδιατροφικών προϊόντων το 2022.

Συνολικά 185,9 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός και αυτής μέσα στο 2022. Όπως και το 2021, το πρόγραμμα εργασίας της πολιτικής προώθησης του επόμενου έτους επικεντρώνεται σε προϊόντα και γεωργικές πρακτικές που υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως βιολογικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, αειφόρος γεωργία και καλή μεταχείριση των ζώων.

Στόχος για το 2022 η προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski δήλωσε: «Η προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως, είναι μια σημαντική διάσταση της υποστήριξης της Επιτροπής προς τους αγρότες και τους παραγωγούς. Η πολιτική μας για την προώθηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μετάβαση προς τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τη βιολογική γεωργία και τις πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, σε συνδυασμό με την προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, απαραίτητα για την υγιεινή διατροφή και την ισορροπημένη διατροφή. Η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα πρέπει να αυξηθεί εάν θέλουμε περισσότεροι παραγωγοί να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση».

Η πολιτική προώθησης θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι εκστρατείες θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τη βιώσιμη γεωργία και τη συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα στη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

Ένας άλλος στόχος των εκστρατειών θα είναι η ανάδειξη των υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και της ποικιλομορφίας και των παραδοσιακών πτυχών των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τέλος, όσον αφορά τις εκστρατείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται προτεραιότητες σε αγορές με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και το Μεξικό. Οι επιλεγμένες εκστρατείες αναμένεται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση των αγροδιατροφικών προϊόντων, να βελτιώσουν το προφίλ τους και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους σε αυτές τις χώρες-στόχους.

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις