Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την βιωσιμότητά τους

Του Βασίλη Κορκίδη Προέδρου ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ

Η δημιουργία καινοτόμων χρηματοδοτικών προϊόντων από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμβάλει στην υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα αποτελεί ζητούμενο για χιλιάδες επιχειρήσεις. 

Πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π) και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση, αλλά και την προώθηση νέων επενδύσεων καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων είναι μερικές από μία πλειάδα δράσεων που περιγράφονται στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένας χρηματοδοτικός οργανισμός ειδικού σκοπού με κύριο στόχο την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της κάλυψης των κενών της αγοράς που σχετίζονται με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση παρεμβαίνοντας καταλυτικά με στοχευμένα και καινοτόμα προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, επικεντρωμένα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής, στεγαστικής, ψηφιακής και «πράσινης» εθνικής στρατηγικής, τα οποία θα διαθέσει η HDB στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και είναι τα εξής:

  • «Development Loan Financial Instrument» Στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού νόμου σχεδιάζεται ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται σε στις πολύ μικρές και μικρές αλλά και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που στερούνται ικανών ιστορικών οικονομικών στοιχείων για την αυτόνομη λήψη χρηματοδότησης. Με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, διευκολύνεται η ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022, παρέχοντας λύσεις όχι μόνο για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό αλλά και για το bridge financing της επιχορήγησης.
  • «Green Guarantee Fund for Sustainable Development» θα υποστηρίζει επενδύσεις επικεντρωμένες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον τομέα των υποδομών ηλεκτροκίνησης.
  • «Digital Guarantee Fund for Sustainable Development» στηρίζει την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.
  • «Ταμείο Μικροδανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», για την χρηματοδότηση επενδυτικών δανείων με μικρά δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ προς αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου 100% για δύο έτη και κάλυψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η HDB, από τον περασμένο Ιούνιο, υλοποιεί το νέο «Ταμείο Καινοτομίας» που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε επενδυτικό δάνειο με την παροχή επιχορήγησης στην επιτυχημένη επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG. Επίσης ξεκινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Know Your Customer» (KYC), ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η πλατφόρμα KYC λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις επιχειρήσεις, την HDB και τις εμπορικές Τράπεζες της χώρας. Οι επιχειρήσεις που ζητούν χρηματοδότηση, υποβάλουν μία φορά, τα στοιχεία και τα έγγραφα που πιστοποιούν την επιλεξιμότητά τους, μαζί με το επενδυτικό τους σχέδιο. Η πληροφόρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη ταυτόχρονα σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες, βελτιώνοντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση.