Βασικός άξονας της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, βουλευτή Β Πειραιώς με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο πρωτογενής τομέας, κατά γενική ομολογία, είναι ένας από τους ελάχιστους παραγωγικούς κλάδους που κατάφερε κατά την διάρκεια της πανδημίας, όχι μόνο να αντέξει στο κύμα ύφεσης που κατέκλυσε όλους σχεδόν τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, αλλά πέτυχε να παρουσιάσει και ένα θετικό πρόσημο, η δε σημασία του για την χώρα μας είναι πρόδηλη  τόσο στο επίπεδο της προστιθέμενης αξίας, όσο και σε αυτό της απασχόλησης.

Όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο Πρωθυπουργός, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κεντρικό συστατικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης, με χρονικό ορίζοντα που φτάνει μέχρι την επόμενη δεκαετία. Βασικός άξονας της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η αύξηση της παραγωγικότητάς και η βελτίωση της διεισδυτικότητας τους στις ξένες αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, στις δράσεις του οποίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δημιουργία του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, από το οποίο εκατοντάδες αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση συνολικά 480 εκ. ευρώ με ιδιαίτερα μειωμένες εξασφαλίσεις, χαμηλότερα επιτόκια και χαμηλότερα έξοδα συναλλαγής, η δημιουργία του Ταμείου Μικροπιστώσεων για χορήγηση δανείων έως 25.000 € για έκτακτες ανάγκες παραγωγής και εκμετάλλευσης και η παροχή κινήτρων ώστε οι αγρότες να ενταχθούν σε συνεταιρισμούς.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει και για την αποτελεσματική προώθηση στο εξωτερικό των ελληνικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και όχημα μας για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελούν οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Προς τον σκοπό αυτό έχει καταστρωθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης που προβλέπει την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου προκειμένου να προωθηθούν οι απαραίτητες δράσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την στροφή προς την καινοτομία, την τεχνολογία, τα συνεργατικά σχήματα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα ενισχύσουν την δυναμική και την εξωστρέφεια του κλάδου. Η πολιτική μας αποσκοπεί στον επαναπατρισμό των νέων αγροτών στην ύπαιθρο χώρα και στο να καταστεί ο Έλληνας αγρότης πρωταγωνιστής της αναπτυξιακής πορείας της χώρας για τα επόμενα χρόνια και τα αποτελέσματά της πολύ σύντομα θα γίνουν ορατά.

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις