Αυστηρότεροι έλεγχοι και εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, οι κυριότεροι άξονες του Κανονισμού

Από 1 Ιανουαρίου 2022, τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός αναφορικά με τα βιολογικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα νομοθεσία έχει στόχο την απλούστευση των κανόνων παραγωγής για τους αγρότες, την εξασφάλιση του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών καθώς και την προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης τους. Προβλέπονται συστηματικότεροι και διεξοδικότεροι έλεγχοι προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι κανόνες παραγωγής ενώ διευκολύνεται η πιστοποίηση των μικροκαλλιεργητών μέσω ενός προγράμματος ομαδικής πιστοποίησης.

Απώτερος σκοπός του σχεδίου δράσης της ΕΕ είναι η επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιολογική καλλιέργεια του 25 % της γεωργικής παραγωγής έως το 2030. Ο νέος Κανονισμός εισάγει για πρώτη φορά καινοτόμα προϊόντα όπως ο φελλός και το αλάτι, ανοίγοντας νέες προοπτικές στους βιολογικούς καλλιεργητές και διευρύνοντας τα όρια της βιολογικής καλλιέργειας.

Στόχος του Κανονισμού είναι η επιβολή ομοιόμορφων κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων και η καθιέρωση ομοειδών μέτρων για τη μείωση του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα. Όσον αφορά τη χώρα μας, ο Κανονισμός αναμένεται να αποτελέσει σημαντική ώθηση και ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας απλουστεύοντας τους κανόνες παραγωγής βιολογικών προϊόντων, προβλέποντας δραστικούς ελέγχους και εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις