Για τα ελαιόλαδα υπεβλήθησαν στοιχεία για την ποιότητα, τη φήμη και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους.

Την κατοχύρωση 4 βασικών για το ελληνικό ελαιόλαδο ΠΟΠ & ΠΓΕ Ονομασιών προέλευσης & Γεωγραφικής ένδειξης και στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας – WIPO) για τις ονομασίες που προστατεύονται στην Ε.Ε (άρθρο 2 του Καν.2019/1753) διεκπεραίωσε και ολοκλήρωσε ο ΣΕΒΙΤΕΛ με σχετικές αιτήσεις του και τις καταβολές των απαιτούμενων τελών.

Συγκεκριμένα, τα πλέον διάσημα, με έντονο εμπορικό διακύβευμα και διεθνώς διακινούμενα ελαιόλαδα ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ & ΠΓΕ ΛΑΚΩΝΙΑ, έχουν πλέον και Διεθνή Κατοχύρωση.

Για τα εν λόγω προστατευμένα ελληνικά ελαιόλαδα υπεβλήθησαν από πλευράς ΣΕΒΙΤΕΛ, στοιχεία για την ποιότητα, τη φήμη και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους.

Για την ενημέρωση και τον συντονισμό της όλης διαδικασίας οφείλουμε να συγχαρούμε το Τμήμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Συμφωνία της Λισαβόνας είναι μια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση. Η Πράξη της Γενεύης είναι μια συνθήκη, με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις ονομασίες προέλευσης αλλά και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Επιπλέον, νομιμοποιεί διεθνείς οργανισμούς (όπως η Ε.Ε.) να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στην Πράξη αυτή, την οποία διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης υποχρεούται να προστατεύει στο έδαφός του τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων που προέρχονται από άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1753, κατόπιν της προσχώρησης της στην Πράξη της Γενεύης, προκειμένου να ορίσει τις διαδικασίες προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στα πλαίσια της Πράξης αυτής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1753 είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου του Κράτους Μέλους, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας Κράτους Μέλους, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταχωρίσει στο διεθνές μητρώο γεωγραφικές ενδείξεις που προέρχονται από το έδαφος κάθε Κράτους Μέλους. Σημειώνεται ότι ως «δικαιούχοι» για την εφαρμογή της Πράξης της Γενεύης ορίζονται στην εν λόγω Πράξη τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δικαιούνται βάσει της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου μέρους προέλευσης να χρησιμοποιήσουν την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις σχετικές γεωγραφικές ενδείξεις. Σημειωτέον, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, αλλά τα προωθεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να αποστείλει προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας μια πρώτη σειρά γεωγραφικών ενδείξεων της Ε.Ε. κατόπιν σχετικής προεπιλογής αυτών.

Η οικεία Υπηρεσία του Υπ.ΑΑΤ ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για αυτή την πρώτη δέσμη καταχωρίσεων των γεωγραφικών ενδείξεων. Η χώρα μας δεν έχει κυρώσει τη Συμφωνία της Λισαβόνας και επομένως δεν νομιμοποιείται να υποβάλει αίτημα προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων απευθείας στο Παγκόσμιο Γραφείο παρά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις