Στόχος της ομάδας εργασίας η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της χώρας.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκρότησε ομάδα εργασίας με αρμοδιότητα την εκτίμηση της επισιτιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας της χώρας. Δεδομένης την εύθραυστης κατάστασης που έχει δημιουργήσει παγκοσμίως η Ρωσο-ουκρανική κρίση, η Ελλάδα καλείται να είναι συνεχώς σε ετοιμότητα προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο την διατροφική ασφάλεια της χώρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την ομάδα εργασίας, η οποία με την σειρά της θα υποβάλει στον υπουργό συγκεκριμένες προτάσεις, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον τρόπο υλοποίησής τους, το αργότερο σε μία εβδομάδα από τη σύγκλησή της.

Η ομάδα εργασίας του ΥπΑΑΤ, συγκροτείται από τους:

α) Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονίστρια.

β) Βασίλειο Μιχαλόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

γ) Δημήτριο Μπάζιο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

δ) Αντώνιο Ζαμπέλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ε) Σέρκο Χαρουτουνιάν, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

στ) Δημήτριο Σάββα, Καθηγητή, προϊστάμενο του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ζ) Δημήτριο Λαδικό, εκπρόσωπο της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

η) Ρόδιο Γαμβρό, Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

θ) Ελευθέριο Κιοσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την τήρηση πρακτικών ανά συνεδρίαση, ορίστηκε η Αλεξάνδρα Πετροπούλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, με αναπληρώτρια αυτής την Ιουλία Γεωργιτσανάκου, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊσταμένη του Τμήματος Διατροφικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

Στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας δύναται να συμμετέχει, με απόφαση της συντονίστριας, πρόσωπο με εξειδικευμένη γνώση επί των ειδικών ή τεχνικών ή λεπτομερειακών ζητημάτων που τίθενται, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Ομάδα Εργασίας θα αναφέρεται στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η θητεία της προέδρου και των μελών ορίζεται για διάστημα ενός έτους. Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις