Θα επιδοτούνται επενδύσεις έως 100.000 ευρώ και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τριών αστέρων.

Του Δημήτρη Χριστούλια 

Να ξεπερασθεί ο στόχος για αύξηση επενδύσεων κατά 21,9% την φετινή χρονιά, προσβλέπει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με βασικό όχημα το νέο αναπτυξιακό νόμο. Ήδη επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταστρώνουν τα σχέδιά τους για την υλοποίηση επενδύσεων σε δυναμικούς κλάδους της Οικονομίας όπως, μεταξύ άλλων, στον  Τουρισμό, στην Τεχνολογία, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Αγροτοδιατροφή. Με τις αλλαγές που έγιναν την τελευταία στιγμή θα έχουν την δυνατότητα να ενισχυθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και ξενοδοχεία τριών αστέρων που εκσυγχρονίζονται. Σύμφωνα με δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα στη Realnews ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης:  «Προχωρήσαμε στη μείωση του ελάχιστου ορίου του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου μιας πολύ μικρής επιχείρησης από τις 150.000 στις 100.000 ευρώ ώστε αυτή να μπορέσει να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ενώ συμπεριλάβαμε στις προβλέψεις του νέου νόμου και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων. Ακόμη μία απόδειξη ότι η κυβέρνησή μας «ακούει» τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις λαμβάνει υπόψη της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της έργου».  

Ουσιαστικά με τις αλλαγές που έγιναν στον αναπτυξιακό νόμο, με την έναρξη της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, μικρές υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ανακαινισθούν και να εκσυγχρονισθούν, ενώ στον αναπτυξιακό νόμο θα ενταχθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. 

Επιδοτήσεις έως 80%  

Όσες μικρές επιχειρήσεις ενταχθούν στο αναπτυξιακό νόμο θα έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν σε ποσοστό που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάνει και το 80%. Ειδικότερα, τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κυμαίνονται από 50% έως 70% με προσαύξηση 10% για τους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης που εντάσσονται στο Σχέδιο Αναπτυξιακής Μετάβασης. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 30% έως 50% και για τις μεσαίες από 40% έως 60%. Και για αυτές τις επενδύσεις ισχύει η επιπλέον προσαύξηση ενισχύσεων κατά 10% για τις λιγνιτικές περιοχές. Στο αναπτυξιακό νόμο προβλέπονται, επίσης, ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, καθώς και σημαντική ενδυνάμωση των ορκωτών ελεγκτών. Ειδικότερα,  επενδυτικά σχέδια άνω των 700.000 ευρώ ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή, ενώ τίθενται ρητές προθεσμίες με στόχο να μην ξεπερνιούνται οι 60 ημέρες.  

Ποιες επενδύσεις θα επιδοτηθούν 

Αναλυτικότερα, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων, ενισχύονται οι επενδύσεις στον Τουρισμό, στην μεταποίηση και στον κλάδο της αγροδιατροφής. Επιδιώκεται επιπλέον με πολύ στοχευμένα κίνητρα η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό και η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας. 

Ειδικότερα θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.
 3. Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, προκειμένου να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας.
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία.
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα.
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια.
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 11. Μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, αλλά και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών.
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Σημειώνεται, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν, μεταξύ άλλων κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους. 

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις