Η νέα Υπουργική Απόφαση για τη στήριξη των βιολογικών καλλιεργειών και η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους

Σκοπός της Υπουργικής Απόφασης που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Λιβανός, είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή και διαχείριση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στις δράσεις που προβλέπει η ΥΑ, έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι ενεργοί αγρότες. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, σε περισσότερες από μία δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμούν και εντός ορισμένης προθεσμίας που θα προβλέπεται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μεταξύ των επιλέξιμων καλλιεργειών, περιλαμβάνονται ελαιόδενδρα, χειμερινά σιτηρά, όσπρια, αρωματικά φυτά, επιτραπέζια και οινοποιήσημα σταφύλια ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται στις επιλέξιμες καλλιέργειες οι ροδιές, τα ακτινίδια, οι συκιές και σειρά κηπευτικών προϊόντων. Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής προβλέπονται και για την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.

Τα κριτήρια για την ένταξη των υποψηφίων διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια επιλογής. Εφόσον οι εκμεταλλεύσεις των υποψηφίων πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι τριετούς διάρκειας και εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει.

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις