Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,4% σε οργανική βάση

Σημαντική αύξηση στα κέρδη της σημείωσε η Coca Cola HBC το πρώτο εξάμηνο του έτους, κλείνοντας με τζίρο που ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ και άνοδο 34,5% σε ετήσια βάση. Ο όγκος πωλήσεων της εισηγμένης εμφανίζει άνοδο 18,1% ενώ τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις εμφανίζουν άνοδο 29,6% στα 4,2 δισ. ευρώ.  Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν στα 275,7 εκατ. ευρώ, με πτώση 21,3% σε ετήσια βάση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα:

  • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,4% σε οργανική βάση και κατά 29,6% σε δημοσιευμένη βάση.
  • Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αύξηση των  καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 25,2% σε οργανική βάση, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 12,1%.
  • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 14,0% σε οργανική βάση, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος, περαιτέρω ενισχυμένα από την ανάκαμψη της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.
  • Η ευρείας βάσης δυναμική ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων διατηρείται, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες.
  • Η ενσωμάτωση της Αιγύπτου εξελίσσεται καλά, προσθέτοντας 7 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των καθαρών εσόδων σε δημοσιευμένη βάση.
  • Σημειώθηκαν περαιτέρω αυξήσεις του μεριδίου αγοράς σε αξία και όγκο πωλήσεων στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά και στα ανθρακούχα αναψυκτικά.
  • Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 23,0%, με τα περιθώρια κέρδους να αυξάνονται κατά 30 μονάδες βάσης σε οργανική βάση, φτάνοντας στο 11%, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική, το βελτιωμένο μείγμα και την αποτελεσματική  διαχείριση του κόστους.
  • Η ποιοτική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις αποτέλεσε τη βάση για την υποκείμενη διεύρυνση των κερδών.
  • Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων από πωλήσεις βελτιώθηκαν, χάρη στη λειτουργική μόχλευση και στις ενέργειες εξοικονόμησης κόστους.
  • Οι δαπάνες μάρκετινγκ, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αυξήθηκαν κατά 9%.

Διαβάστε επίσης: 

Στην Coca-Cola HBC η Three Cents για 45 εκατ. ευρώ