Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων διοργανώνει την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, το 2ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με θέμα «Το μέλλον της Ψηφιακής Υγείας, σήμερα»

Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, συμπληρώνοντας 4 χρόνια προσφοράς, συμβάλλοντας στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάδειξη της καινοτομίας και τη χρήση νέων τεχνολογικών λύσεων, καθώς επίσης δημιουργώντας γνωστική και επιχειρηματική υπεραξία, με επιδραστικό αποτύπωμα στην κοινωνία και την οικονομία, διοργανώνει την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, το 2ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με θέμα «Το μέλλον της Ψηφιακής Υγείας, σήμερα», με συνδιοργανωτή τη CISCO και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο DT&S, 26ης Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου και σε πλήρη εναρμόνιση με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, εδράζονται οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και της τηλεϊατρικής.

Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς ομιλητές θα αναδείξουν τις προκλήσεις και τις επιτυχίες του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις καινοτομίες που θα πρωτοστατήσουν τα επόμενα χρόνια.

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς Υγείας από την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αναφερθούν στη στρατηγική που εφαρμόζουν και τους στόχους που έχουν θέσει, ενώ οι εταιρείες του κλάδου θα παρουσιάσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες και τις καλές πρακτικές στα έργα που έχουν υλοποιήσει.

Το συνέδριο, θα τιμήσουν με την παρουσία τους ως ομιλητές, η Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας Ελλάδος και χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Υφυπουργός Τουρισμού, ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διοικητές ΔΥΠΕ, Διοικητές Νοσοκομείων, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΗΔΙΚΑ και της ΚτΠ, ο Πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ, καθώς επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας και της  υγείας.

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τις παρουσιάσεις, τις ανακοινώσεις και τις ουσιαστικές συναντήσεις, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για έμπνευση, δικτύωση, συζήτηση και προετοιμασία με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα για «το μέλλον της ψηφιακής υγείας, σήμερα». Αναφορικά στις ενότητες του Συνεδρίου, θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα, ενώ θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές:

  • Διασυνοριακή πολιτική για τη δημόσια υγεία στην ψηφιακή εποχή
  • Ψηφιακή αναβάθμιση εφαρμογών και υποδομών νοσοκομείων
  • Η αξία της πρωτοβάθμιας υγείας και η συμβολή της τεχνολογίας
  • Προοπτικές ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην ΝΑ Ευρώπη
  • Τεχνολογικές εφαρμογές στην ψυχική υγεία
  • Εφαρμοσμένες ψηφιακές λύσεις στην ιδιωτική υγεία
  • Εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα υγείας σήμερα
  • Το μέλλον της υγείας με τη χρήση σύγχρονων καινοτομικών μέσων τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας

OΔιευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων και ClientExecutive Δημοσίου Τομέα της CISCO, Νικόλαος Λαμπρογεώργος, αναφερόμενος στο Συνέδριο δήλωσε: ”Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων (DT&S) αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αποδοχή και ανταπόκριση του 1ου Διεθνούς Συνέδριου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα τις Έξυπνες Πόλεις, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, για το μέλλον της Ψηφιακής Υγείας, συμβάλλοντας καθοριστικά, σε συνδυασμό με όλες τις δράσεις του Κέντρου, στην εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας με ουσιαστικό στόχο την καταξίωσή της ως Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.”

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στη σελίδα του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S)|

Οι δράσεις και πρωτοβουλίες του Κέντρου, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, το οποίο αντικατοπτρίζεται σε εκπαιδεύσεις, υλοποιημένα έργα, συνέδρια,  εκδηλώσεις και επισκέψεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από την ευρύτερη περιοχή, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί 16.267 επισκέψεις από 20 διαφορετικές χώρες από το θεσμικό, πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό οικοσύστημα, μαθητές, φοιτητές, και πολίτες.

Αναφορικά στις εκπαιδεύσεις, έχουν ολοκληρωθεί 27 εκπαιδευτικοί κύκλοι, με συνολικά 400 εκπαιδευόμενους μεταξύ των οποίων άνεργοι, φοιτητές και εργαζόμενοι που αναβάθμισαν τις ψηφιακές τους γνώσεις.

Υλοποιήθηκαν 20 καινοτόμα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε όλη την Ελλάδα με θεματικές την εκπαίδευση, την υγεία, την ενέργεια, τον πολιτισμό, τον αγροτικό τομέα, τις μεταφορές, τις έξυπνες πόλεις και άλλα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν είτε με πρωτοβουλία του DT&S, είτε των συνεργαζόμενων φορέων (πανεπιστήμια, επιμελητήρια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρίες και άλλων) 302 διεθνούς και τοπικής εμβέλειας συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκδηλώσεις παρουσιάζοντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές του ψηφιακού μετασχηματισμού στην οικονομική ζωή και στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ πραγματοποιήθηκαν και κορυφαία γεγονότα που συνδέονται με την τεχνολογία, την καινοτομία και κυρίως την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνω, Προστατεύομαι, Βελτιώνομαι και Συνεισφέρω» και των κύκλων Ρομποτικής, επισκέφτηκαν το κέντρο 31 σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 2000 μαθητές και εκπαιδευτικοί.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Diamond | Dextera Consulting/Wolters Kluwer

Platinum | TMA (Thematic Medical Applications), SPACE Hellas, COSMOS Business Systems

Gold | INTRACOM TELECOM, Gnomon Informatics, NOVA/ICT, Netcompany, Algosystems

Silver |EMBRYOLAB, VIDAVO

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις