Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Αύγουστο 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 216,0 εκατ. ευρώ

Η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε τον Αύγουστο του 2023 σε 223,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 81,6% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 1.217,5 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Αύγουστο 2023 ανήλθε σε 7,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 8,0% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 8,1 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Αύγουστο 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 216,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.992,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 66,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 που ήταν 5.737,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Αύγουστου 2023 ανήλθε σε 66,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 που ήταν 78,0 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.856,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το 2022, 397 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 404 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2022 ανήλθε σε 9.334,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 117,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 4.302,4 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2022 ανήλθε σε 156,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 24,3% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 206,6 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2022 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 9.177,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα)

Οι εμπορικές συναλλαγές με την Ουκρανία

Τον Αύγουστο 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 31,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 18,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Αύγουστο 2023 ανήλθε σε 75,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 291,1% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που ήταν 19,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Αύγουστο 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 51,7 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 180,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 78,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 που ήταν 101,0 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 ανήλθε σε 453,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 122,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 που ήταν 203,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 272,9 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα)

Το έτος 2022, 387 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 473 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2022 ανήλθε σε 280,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 41,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 198,4 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2022 ανήλθε σε 342,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 338,8 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2022 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 62,1 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις