Οι φράουλες, η μπύρα και οι επιτραπέζιες ελιές τα βασικά τρόφιμα και ποτά που εξάγουμε στην Βαλκανική χώρα

Σημαντική άνοδο της τάξεως του 32,65% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Βουλγαρία πέρυσι σε σύγκριση με το 2021 φτάνοντας τα 2 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις  αυξημένες ενδο-εταιρικές συναλλαγές επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που εδρεύουν στη βαλκανική χώρα, τόσο με συνεργάτες τους, όσο και με μητρικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Σημαντική άνοδος για τις ελληνικές εξαγωγές στην Βουλγαρία: Στην κορυφή φράουλες και επιτραπέζιες ελιές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο  μεγαλύτερο αγοραστή των ελληνικών προϊόντων με ποσοστό 5% επί των συνολικών εξαγωγών, μετά από Ιταλία, Γερμανία, Κύπρο και Γαλλία. Τα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα προς τη Βουλγαρία για το 2021 ήταν: φυσικό αέριο, πολυπροπυλένιο σε αρχικές μορφές, απορρίμματα και θραύσματα από εξευγενισμένο χαλκό, προϊόντα καπνού, παιχνίδια από πλαστική ύλη, άσφαλτος από πετρέλαιο και ράβδοι από αργίλιο, ενώ από τον κλάδο των τροφίμων τα βασικά εξαγώγιμα είδη προς την Βουλγαρία ήταν οι φράουλες, η μπύρα και οι επιτραπέζιες ελιές.

Από την άλλη πλευρά, σημαντικές εμφανίζονται οι εισαγωγές από Βουλγαρία σε δημητριακά (255,47 εκατ. ευρώ το 2021 από 175 εκατ. ευρώ το 2020), σε γαλακτοκομικά προϊόντα (περίπου 60 εκατ. ευρώ), σε κρέατα (50,18 εκατ. ευρώ από 39,43 εκατ. ευρώ το 2020) κλπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ελληνικού Γραφείου ΟΕΥ στην Σόφια, η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών με τη στροφή των Βούλγαρων καταναλωτών σε ποιοτικές και περισσότερο υγιεινές επιλογές, ως συνεπεία της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών βιολογικών προϊόντων.