Πάνω από 1700 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας

“Μπαράζ” ελέγχων και προστίμων από Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς, έπειτα από ενδείξεις για μεγάλη παραβατικότητα στον κλάδο. Συνολικά, 1700 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε εταιρείες διανομής το διάστημα 29 Αυγούστου- 15 Σεπτεμβρίου 2022 όπου και διαπιστώθηκαν παραβάσεις  σχετικές με αδήλωτη εργασία, μη τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών  και μη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας έλεγξε επίσης εάν καταβάλλεται η πρόσθετη αμοιβή 15% για την χρήση και συντήρηση του δικύκλου των διανομέων, καθώς και σε γενικότερα ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού.

Έλεγχοι σε εταιρείες διανομείς – Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν

Από τους ανωτέρω ελέγχους προέκυψαν τα ακόλουθα:

– Σε 19 διανομείς δεν είχε καταβληθεί η πρόσθετη αμοιβή 15% για την χρήση και συντήρηση του δικύκλου.

– 14 εργαζόμενοι βρέθηκαν να εργάζονται αδήλωτοι.

– Για 117 εργαζόμενους υπήρχαν παραβάσεις στην τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας.

Συνολικά για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας πρόστιμα ύψους 373.150,00 ευρώ.

Η Επιθεώρηση Εργασίας -Ανεξάρτητη Αρχή θα συνεχίσει  να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας  του και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διανομέων, αλλά και των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Διαβάστε επίσης: 

ΑΑΔΕ: “Καμπάνα” 1 εκατ. ευρώ σε εστιατόριο στο Κολωνάκι – Εξέδιδε προσωρινές και όχι κανονικές αποδείξεις