Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τους δικαιούχους να έχουν περιθώριο υποβολής μέχρι τις 15 Μαρτίου .

Η αποζημίωση αφορά το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του Μέτρου 3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας» της Ενωσιακής προτεραιότητας 5, του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, κατά το χρονικό διάστημα από 24ης Φεβρουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και εξειδικεύεται ανάλογα με την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 

Τις αποζημιώσεις σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια δικαιούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς, που διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες, για την κανονική λειτουργία τους και δεν έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις και απάτες. Εκπληρώνουν το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων, που αναφέρει η παραπάνω Υ.Α., τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης όσο και καθ’ όλη την περίοδο για την οποία παρέχεται η οικονομική ενίσχυση.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης, από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται ηλεκτρονικά,  στον ιστότοπο: apozimiosi-metro343.alieia.g.

Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις